Det anslås, at to mio. børn i Ghana lever på gaden - enten som forældreløse, forladte eller med syge forældre.
Father's Home blev sat i verden for at give nogle af disse børn en fremtid. 
Foruden mad og en seng at sove i samt medicin, får de kærlig omsorg, uddannelse og opholder sig i et kristent miljø.
Børn, som var overladt til sig selv, får på denne måde et værdigt liv med gode fremtidsmuligheder.

FHCM oversigt.jpg