Father's Home etableres

2001

Francis Jackson åbner børnehjemmet, efter at han under et ophold i Danmark har fået en vision om at blive en "fader" for forældreløse børn. Her ses han med sin egen familie.

Samarbejdet med DDM begynder

2003

Det besluttes, at Missionsforbundet indgår et samarbejde med Father's Home. Der indgås et partnerskab med henblik på at støtte op om børnehjemmet med forbøn, økonomi og know-how. Der nedsættes et Ghana-udvalg, som har en plads i FHCM's bestyrelse.

Børneflokken vokser

2006

Der er nu 30 børn i hjemmet. De er fra 2 til 17 år gamle. Ledelse og stab tæller 8 personer. I 2004 blev huset udvidet med en ny fløj.

Også kontakt med unge i byen

2011

Parallelt med ungdomscentret i Takoradi er der gennem de seneste år også skabt kontakt til unge ude i byen. De kommer til ungdomsmøder i centret, deltager i sommerlejre og får hjælp og støtte fra hjemmet. Nogle af de unge har tidligere opholdt sig i Father's Home.

Nyt børnehjem indvies

2012

Pladsen er blevet for trang, fordi børneflokken vokser. På en grund i landsbyen Anto bliver der i årene 2009-2012 bygget et helt nyt børnehjem til fire familier med hver op til 8 børn. Father's Home består herefter af et ungdomscenter for dem på 12 år og opefter og et børnehjem for dem under 12 år. På dette tidspunkt er der i alt 35 børn og unge.

Hønsefarm opstartes

2013

I takt med at der bliver flere og flere børn i hjemmet, stiger driftsomkostningerne kraftigt - også fordi Ghana's økonomi forringes med store prisstigninger som resultat. Støtten fra missionsforbundet vil på sigt ikke kunne dække så stor en del af omkostningerne som tidligere. Med henblik på selv at finansiere flere af udgifterne etableres en hønsefarm. Nu vil man producere æg og slagtekyllinger, og overskuddet skal gå til børnehjemmet.

Please reload